Lid worden

Lid worden?

Na aanmelding bij het bestuur gaat er een ‘kennismakingsjaar’ in (vanaf 1 april, of in het jaar erop bij een aanmelding na deze datum).

Je kan dan als aspirant-lid deelnemen aan alle evenementen en ride outs. Op die manier wordt iedereen in de gelegenheid gesteld nader kennis te maken. Je bent over deze periode contributie verschuldigd.

Als het na de kennismakingsperiode wederzijds ‘klikt’, wordt men lid van de Sparrows MTC en zal de penningmeester (muntjesmus) zorg dragen voor verwerking in de administratie.

Inschrijving van nieuwe leden vind plaats op 1 januari (en tijdens het gehele jaar).
Aanmelden? Mail naar het bestuur (mailto:sparrowsmc@gmail.com) of via contact en wij nemen z.s.m. contact met je op.

Contributie

Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar.

De betaling dient vóór 1 april van het betreffende jaar middels een bankopdracht te hebben plaatsgevonden.

Rekeningnummer : NL84 INGB 065 211 21 45

T.n.v.: I. van Staveren, O.v.v. contributie Sparrows MTC