Reglement

Huishoudelijk reglement.

 1. Alle (aspirant-)leden conformeren zich aan het huishoudelijk- en ride-out reglement.
 2. Het lidmaatschap bedraagt 60 euro per jaar, betaling ineens vóór 1 april.
 3. De financiële administratie wordt door het bestuur gecontroleerd en deze zal de leden actief informeren indien er onregelmatigheden zijn geconstateerd.
 4. Het lidmaatschap wordt beëindigd indien:
  – men aangeeft geen lid meer te willen zijn.
  – de contributie niet vóór 1 april van het betreffende jaar wordt voldaan.
  – men niet jaarlijks heeft deelgenomen aan tenminste 1 toerrit of evenement.

  – het bestuur van mening is dat men handelt in strijd met de uitgangspunten van de club. 
 5. Opzegging van het lidmaatschap dient vóór 1 januari bij de penningmeester van het Sparrows MTC-bestuur te geschieden.
 6. Tijdig afberichten als je niet bij (onderstreepte) evenementen/ritten aanwezig kunt zijn.

Ride-out reglement

 1. Deelname aan toertochten en/of evenementen zijn uit vrije wil en zijn geheel op eigen risico. Het bestuur van de Sparrows MTC kan bij toertochten en/of evenementen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor letsel aan personen en/of schaden aan voertuigen of goederen.
 2. Gebruik van alcohol en/of medicijnen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden zijn tijdens welke motorrit dan ook niet toegestaan.
 3. Houd voldoende afstand tot elkaar, er wordt in baksteenformatie gereden.
 4. Breng bij het rijden in een groep, jezelf, clubleden of andere weggebruikers nooit in gevaar.
 5. Positie tijdens de rit behouden, dus elkaar NIET inhalen.
 6. 1 vaste voor- en achterrijder.
 7. Vóór het afslaan wachten als je degene die achter je rijdt mist. Spiegelen!
 8. Voorrijder heeft altijd gelijk ook al zegt je navigatie anders.
 9. Samen uit, samen thuis!